Monthly Archives : April 2005

Home  >>  2005  >>  April

חומת ההפרדה בכפר אל-וולאג’ה בבלוג החדש של דהרמה אקטיביסטית

On April 3, 2005, Posted by , In Uncategorized, With Comments Off on חומת ההפרדה בכפר אל-וולאג’ה בבלוג החדש של דהרמה אקטיביסטית

פתחתי בלוג חדש שאמור לשמש במה למגוון פעילויות של דהארמה מעורבת חברתית בישראל. לאט לאט אעלה לשם חומר – שלי ושל כותבים אחרים -וקישורים. כרגע אפשר למצוא שם מידע על פעילויות המתקיימות בשבועות הקרובים. בין השאר מדובר ב: סיור לכפר אל-וולאג’ה שחומת ההפרדה אמורה להקיף ב-360 מעלות הזמנה לסדנה של…