Monthly Archives : January 2011

Home  >>  2011  >>  January

בין סבל לאי נפרדות – דרך הדהארמה לאקטיביזם

On January 28, 2011, Posted by , In Uncategorized, With Comments Off on בין סבל לאי נפרדות – דרך הדהארמה לאקטיביזם

שועי רז היקר מאוד הזמין אותי להרצות במסגרת סמינר של המרכז לחקר הקבלה באוניברסיטת בר-אילן ולהלן תוכן ההרצאה. בהכיני את ההרצאה סברתי שהדברים שאני כותב הם גם מעניינים וגם לא מעוררי מחלוקת יתר על המידה אולם טעיתי. מאזיניי חלקו על הרבה ממה שאמרתי וקטעו אותי שוב ושוב בשאלות נסערות. ההתנגדויות…