Monthly Archives : November 2011

Home  >>  2011  >>  November

לאבד שליטה – באימון, בדרום הר חברון ועל הכביש

On November 23, 2011, Posted by , In Uncategorized, With Comments Off on לאבד שליטה – באימון, בדרום הר חברון ועל הכביש

אם האימון באמנות לחימה נועד לאפשר לנו לשלוט בסובבים אותנו אזי תפיסות, אחיזות ובריחים מבטאים זאת בצורה המלאה ביותר (והנה רעיון לסקר או מיני-מחקר: לבקש ממתאמנים באמנויות לחימה שיגדירו את מטרת האימון שלהם במשפט אחד ואז לשאול אותם איזו טכניקה מבטאת את המטרה הזו בצורה המלאה ביותר). באמנויות הלחימה השונות…