Monthly Archives : January 2014

Home  >>  2014  >>  January

שטח ירוק – על מדיניות האי-בניה במזרח ירושלים

On January 26, 2014, Posted by , In Uncategorized, With Comments Off on שטח ירוק – על מדיניות האי-בניה במזרח ירושלים

לכל מי שמאמין ב”יהודית ודמוקרטית”, כדאי לראות את הסרט הקצר והבהיר הזה שנעשה על ידי אילן פרנקל, מיכאל ז’ופרנר ונמרוד צין. מדיניות מובנת מאליה מנקודת המבט היהודית – שמירה על רוב יהודי בירושלים – מתערבבת יחד עם הכיבוש ומשבשת את תנאי החיים הבסיסיים ביותר של הלא יהודים שחיים פה. הסרט…